Przejdź do głównej zawartości

Legalizacja aktów nieobyczajnych


Zainspirowane światłymi dokonaniami posła Dunina i posła Żalka, jak również wybiegając naprzeciw oczywistemu społecznemu zapotrzebowaniu na kolejne projekty ustaw o związkach partnerskich, w doborowym gronie Pan Joanna, dubiduu, Rude de Wredne i wyżej podpisana, przygotowałyśmy własny projekt. Mamy nadzieję, że znajdzie uznanie i poklask wśród posłów i posłanek ugrupowań, które póki co nie przygotowały własnych rozwiązań w tym zakresie, i szybko trafi co najmniej do pierwszego czytania.

Ustawa o paramałżeństwach sodomitów i trybad zawieranych w Tym Kraju

&1
Kto może zawrzeć paramałżeństwo sodomitów i trybad.

1. Paramałżeństwo sodomitów i trybad mogą zawrzeć wyłącznie sodomici i trybady o udowodnionym statusie sodomity lub trybady przez okres minimum pięciu lat.

2. Aby udowodnić status sodomity lub trybady, należy złożyć oświadczenie podpisane przez minimum piętnaście osób, w tym najbliższą rodzinę, które potwierdzą, że były świadkami niegodnych aktów nieobyczajnych popełnianych na terenie Tego Kraju przez starającego/starającą się o status sodomity/trybady. Za niegodny akt nieobyczajny nie uznaje się paradowania z piórem w odbycie w miejscu publicznym. Lista niegodnych aktów nieobyczajnych zostanie wydana osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałżeństwach sodomitów i trybad.

3. Paramałżeństwo sodomitów i trybad może zawrzeć osoba posiadająca zarówno czynne, jak i bierne prawa wyborcze do Sejmu, Senatu i w wyborach prezydenckich.

4. Sodomici i trybady pochodzący spoza Tego Kraju nie są zwolnieni z obowiązku złożenia oświadczenia wymienionego w punkcie 2, paragraf 1.

&2
Warunki zawarcia paramałżeństwa sodomitów i trybad.


1. Warunkiem zawarcia paramałżeństwa sodomitów i trybad jest posiadanie oświadczenia opisanego w punkcie 2, paragraf 1.

2. Oświadczenie o udowodnionym statusie sodomity lub trybady wymienione w punkcie 1, paragraf 2 należy złożyć przed Stosownym Organem na 365 dni (w roku przestępnym 366 dni) przed planowanym popełnieniem pierwszego niegodnego aktu nieobyczajnego przez osobę starającą się o status sodomity lub trybady.

3. Celem zawarcia paramałżeństwa sodomitów i trybad należy udać się, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, między godziną 8 a 9.30 do wyznaczonej placówki Poczty Polskiej (lista urzędów zostanie wydana osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałżeństwach sodomitów i trybad). Następnie, w obecności dwóch urzędników pocztowych należy wypełnić formularz (wzór formularza zostanie wydany osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałzeństwach sodomitów i trybad). Urzędnik pocztowy ma prawo do odmowy przyjęcia formularza bez podania przyczyn. Od odmowy przyjęcia nie przysługuje odwołanie.

4. Formularz rejestruje się w Urzędzie Komunikacyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania starających się o status paramałżonka.

&3
Przywileje paramałżonków.


1. Paramałżonkowie mają przywilej

1.1. Odbierania poczty za paramałżonka w wyznaczonych urzędach pocztowych w okienkach oznaczonych specjalną ikonografiką (wzór ikonografiki zostanie wydany osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałżeństwach sodomitów i trybad).

1.2. Robienia wspólnych zakupów w IKEA, z wyłączeniem działów „sypialnia” i „łazienka”. Surowo zabronione jest wejście, nawet osobno, do działu dziecięcego.

1.3. Przebywania w jednym mieszkaniu, pod warunkiem że posiada ono co najmniej dwa pomieszczenia z osobnymi łóżkami.

1.4. Posiadania zwierząt domowych nie cięższych niż 500 gramów, o ile nie posiadają one bliższej rodziny.

1.5. Posiadania wspólnej zastawy stołowej, w tym widelców – 6 sztuk, noży – 6 sztuk, łyżek – 6 sztuk, łyżeczek – 6 sztuk, widelczyków deserowych – 6 sztuk, noży do ryb, nieplaterowanych – 6 sztuk.

&4
Obowiązki paramałżonków.


1. Paramałżonkowie mają obowiązek

1.1. Zrzeczenia się czynnych i biernych praw wyborczych.

1.2. Meldowania się raz w tygodniu w wyznaczonym urzędzie Poczty Polskiej celem potwierdzenia statusu paramałżeństwa sodomitów i trybad oraz złożenia oświadczenia podpisanego przez minimum piętnaście osób, w tym najbliższą rodzinę, potwierdzającego dopuszczenie się niegodnych aktów nieobyczajnych w ciągu ostatnich siedmiu dni.

1.3. Uczęszczania raz w roku, przez co najmniej trzy miesiące, czterdzieści godzin w tygodniu na rekolekcje u egzorcysty właściwego dla miejsca zamieszkania paramałżonków.

1.4. Zrzeczenia się prawa do renty, emerytury i zasiłku. Obowiązek ich zapewnienia i opieki nad paramałżonkiem spoczywa na drugim paramałżonku.

1.5. Odprowadzania do Urzędu Skarbowego składki za możliwość zawarcia paramałżeństwa sodomitów i trybad. Wysokość składki zostanie określona osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałżeństwach sodomitów i trybad.

&5
Odzyskiwanie zwłok i pochówek.


1. W przypadku śmierci paramałżonka należy bezzwłocznie udać się do urzędu Poczty Polskiej właściwego dla miejsca zgonu celem złożenia oświadczenia o ustaniu statusu paramałżeństwa podpisanego przez minimum piętnaście osób, w tym najbliższą rodzinę, które potwierdzą, że zgon nie nastąpił w trakcie niegodnego aktu nieobyczajnego. W przeciwnym wypadku zgon uznaje się za nieważny.

2. Oświadczenie należy zatwierdzić w Urzędzie Komunikacyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania.

3. Po złożeniu oświadczeń wymienionych w punkcie 1 i 2, paragraf 5 należy odebrać zwłoki z miejsca ich położenia.

4. Pochówek odbywa się na koszt paramałżonka w wyznaczonym sektorze wyznaczonego cmentarza komunalnego. Sektor powinien być oznaczony odpowiednią ikonografiką, widoczną z daleka dla pozostałych obywateli Tego Kraju. Wzór ikonografiki zostanie określony osobnym rozporządzeniem do ustawy o paramałżeństwach sodomitów i trybad.

&6
Dziedziczenie.


1. Paramałżonkowie mogą po sobie dziedziczyć, pod warunkiem że

1.1. Nie posiadają krewnych, powinowatych, wstępnych, zstępnych, rozstępnych i przestępnych, a państwo nie zgłasza roszczeń do ich majątku.

1.2. Na 365 dni przed planowanym zgonem złożyli w odpowiednim wydziale Urzędu Dozoru Technicznego testament podpisany przez minimum piętnastu świadków, w tym najbliższą rodzinę.

2. Dziedzicząc majątek paramałżonka, należy uiścić 35 procent wartości majątku jako opłatę spadkową.

Komentarze

 1. Cholera ta ustawa to dla mnie wyrok:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Absolutnie genialne!

  OdpowiedzUsuń
 3. Ja bym byl jeszcze za ustawowym obowiazkiem udowodnienia statusu homoseksualnego przez wymog odbycia czynnosci seksualnej przez przyszlych paramałżonkow przed wyznaczonym urzednikiem/czką...

  OdpowiedzUsuń
 4. brakuje czesci dotyczacej rozwiazania

  OdpowiedzUsuń
 5. dobre, dobre, ale dopiero sugestia Macka czyni ten projekt Godnym.

  OdpowiedzUsuń
 6. W komisji i tak dodadzą paragraf, że nieobyczajny związek mogą zawrzeć jedynie pary, których przez 5 lat nie udało się wyleczyć z homoseksualizmu.
  Jako że jednak państwo nie może pytać obywateli o orientację seksualną - zaświadczenie o niepowodzeniu kuracji wystawi ksiądz, bo mu wolno pytać, a nawet chyba lubi.

  Ech, można by tak dalej, ale to przygnębiające jest. :(

  W TYM KRAJU strach żartować. Gdyby w ramach happeningu zaproponować ustawę o zakazie OBNOSZENIA SIĘ, to mam przeczucie, że w Sejmie zaraz by to uchwalono... :((

  OdpowiedzUsuń
 7. Genialne, teraz czekać tylko, która grupa posłów go zgłosi całkiem poważnie. :{


  KaFor

  OdpowiedzUsuń
 8. To skandal!! To kolejna próba przemycenia tylnymi drzwiami wiadomo czego! NIGDY nie zgodzę się na określenie PARAMAłŻEŃSTWO, bo zgodnie z rozdziałem 1 art. 18 Konstytucji RP, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny (lub odwrotnie), a że stanowią oni PARĘ, to oczywiste.
  Ponadto, bezczelne proponowanie w powyższym projekcie:
  SPECJALNEJ ikonografiki w urzędach pocztowych i na cmentarzach komunalnych jest eskalacją HOMSEKSUALNEJ PROPAGANDY!!!

  prawdziwa_przedstawicielka_Narodu

  OdpowiedzUsuń
 9. prawdziwa_przedstawicielka_Narodu -> odwrotnie już nie! :)

  Urząd Pocztowy nie jest miejscem szerzenia homopropagandy! Z tego urzędu korzystaja również ludzie starsi, dzieci, młodzież, kobiety w ciązy, związkowcy i mężczyźni! To prawdziwy skandal takie ustawie proponić! Takie paratwory parasodomitów mogą być zawierane w sądzie karnym albo na GPW po uprzednim zainstalowaniu zasiek i fosy w obrębie dzielnicy! Nie wolno będzie tam zatrudniać wszystkich pożądnych ludzi, a więc kobiet, mężczyzn i związkowców, a w zamian za to dać im należy zasiłki za niemożność wykonywania zawodu, oczywiście z kieszeni każdego, kto przypomina sodomitę (wiadomo, ta swołocz sie często nie przyznaje, ale wprawne oko widzi i wie)!

  OdpowiedzUsuń
 10. Jak ja dawno nie słyszałem słowa trybady ;]

  OdpowiedzUsuń
 11. @Maciek
  Wydamy osobnym rozporządzeniem.

  @Anonimowy 3
  To celowe - paramałżeństwa nie można rozwiązać.

  @prawdziwa_przedstawicielka_Narodu, maryjka
  No nie! Przejrzałyście nas!

  OdpowiedzUsuń
 12. Wszystko da się obejść.

  &3
  1.2 Negocjujemy z IKEA zmianę nazewnictwa działów. Na pewno na to pójdą, jako firma przyjazna i zarabiająca na LGBT. Do pokoju niegdyś dziecięcego, obecnie dla niepoznaki zwanego „dział paraobywateli w przedziale długości 50 cm - 120 cm” wchodzimy śmiało, powiewając piórem wystającym z tego miejsca, w którym mamy przepisy ustawy.
  1.3. Rodzaj i wymiary łóżka nie są określone, wstawiamy więc do łazienki łóżko dla lalek. Dwa pomieszczenia, dwa łóżka - warunek spełniony. Na alledrogo zaraz pojawią się oferty łóżek o długości kilku centymetrów, dostosowanych do każdej łazienki
  1.4. W razie kontroli odpowiedniego Urzędu należy wskazać, że pies/kot/koza/krokodyl ważący powyżej 500 gramów nie jest zwierzęciem domowym, ale hodowlanym, użytkowym, ewentualnie bezdomnym lub wolno żyjącym.

  K.

  OdpowiedzUsuń
 13. &7
  Organem właściwym do wydania rozporządzeń, o których mowa w & 1, 2, 3, 4, 5, jest nadminister do spraw czynów niegodnych i nieobyczajnych.
  &8
  Ustawa wchodzi w życie 30 dni po zaobserwowaniu i zgłoszeniu, przez Obywateli Tego Kraju, odpowiednim organom prewencyjnym, 1000 aktów niegodnych i nieobyczajnych.

  AG.

  OdpowiedzUsuń
 14. @MACIEK

  Przed komisją.

  OdpowiedzUsuń
 15. A czy sodomici i trybady w paramałzeństwach mogą dopuszczać się czynów obyczajnych, czy tylko nieobyczajnych?

  Btw, ja wiem, że to taki śmiech niezbyt radosny, ale mimo to - dzięki za tę notkę, mogłam się uśmiechnąć nocą i odgonić koszmary.

  a-be

  OdpowiedzUsuń
 16. Każdy czyn popełniony w paramałżeństwie jest z definicji nieobyczajny. Oczywiście o ile potwierdzi go piętnastu świadków, w tym najbliższa rodzina.

  Taki był cel, żeby się uśmiechnąć. Bo w tej okołozwiązkowej paranoi naprawdę można już kręćka dostać:)

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

"Bezdomna" Katarzyny Michalak, czyli jak nie pisać o problemach społecznych

Złych, powielających wyjątkowo szkodliwe stereotypy książek jest wiele. Rzadko jednak matronują im instytucje kojarzone raczej z walką z uprzedzeniami niż z ich wspieraniem. Zaszczyt ten spotkał niestety „Bezdomną” Katarzyny Michalak. Dlaczego książka ta nie powinna być wspierana przez organizacje kobiece czy, szerzej, walczące z wykluczeniami? O komentarz poprosiłam Elwen, twórczynię bloga poświęconego zaburzeniu afektywnemu-dwubiegunowemu.

Fundacja Centrum Praw Kobiet wraz z Kongresem Kobiet objęły ostatnio patronatem (czy, jak chce tego CPK, matronatem) książkę pani Katarzyny Michalak o wdzięcznym tytule „Bezdomna”. Książka, zgodnie z zapewnieniami autorki i wydawnictwa, należeć ma do nurtu zaangażowanej literatury kobiecej, poruszającej trudne problemy kobiet wykluczonych poza nawias społeczeństwa. Brzmi zupełnie w porządku, prawda?

Problem zaczyna się w chwili, gdy skuszeni poważnymi rekomendacjami sięgniemy po tę pozycję. Książka opisuje historię Kingi Król, bezdomnej kobiety z …

Maria Konopnicka była lesbijką

Tytuł jest oczywiście nadużyciem. Nie wiadomo, czy Maria Konopnicka była lesbijką, czy osobą biseksualną, czy jeszcze kimś innym. Nie wiadomo, jak myślała o sobie ani tym bardziej, jak by się określiła i jak potoczyłoby się jej życie, gdyby urodziła się nie sto siedemdziesiąt, ale na przykład trzydzieści lat temu. Wiadomo za to, że przez ostatnie dwadzieścia lat życia mieszkała i podróżowała z noszącą się po męsku miłośniczką polowań, malarką i działaczką na rzecz praw kobiet Manią Dulębianką, którą nazywała czasami "Pietrkiem z powycieranymi łokciami". Wiadomo, że z chwilą, gdy się poznały, poetka gładko przeszła w listach do dzieci z formy "ja" na "my" (mamy, myślimy, wyjeżdżamy), że były praktycznie nierozłączne, że miały różne nieprzyjemności z powodu krążących pogłosek o ich związku, że Dulębianka zrezygnowała dla Konopnickiej z kariery malarskiej i że zostały pochowane w tym samym grobowcu. Wiadomo też, że "niewiasta mocno kochliwa", jak …

Gołe dupy Renaty Przemyk

Renata Przemyk dała głos, a ja zawyłam z bezsilnej złości i, co tu ukrywać, przykrości. Szansonistka, której gros fanów stanowią lesbijki (i geje też), piosenkarka, która przez wiele lat była w związku ze swoją tekściarką, poetką Anną Saraniecką (oczywiście związku przyjacielskim), osoba, która jednym zdaniem mogła zrobić wiele dobrego zarówno dla siebie, swojej kariery, jak i dla osób LGBTQetc., postanowiła się wypowiedzieć.

I jak zazwyczaj na wywiady z Renią spuszczałam litościwie (no, może oprócz tego tekstu tu) zasłonę milczenia, tak tego wywiadu bez komentarza zostawić nie sposób.

Już na wstępie jest ostro:
Przecież chrześcijanie byli zawsze pokojowo nastawionymi ludźmi.  Chrześcijanie, zawsze, pokojowo. No fakt, bo sypialnianie nie za bardzo. Najczęściej raz do roku, i to w celu mienia dziatek. Poza tym artystka przespała lekcje historii, na których mówiono o wyprawach krzyżowych, chrystianizacji ogniem i mieczem, inkwizycji i takich tam różnych. Siadaj, Renata, pała.
Wszystkie…